مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
اهم اخبار!

1- اتاقم چيده شد!

وسايل اتاقم آماده آورده و چيده شد. اين مهم توسط مامان‌بزرگ و خاله آيدا و خاله همی و يه كم مامانم صورت گرفت. الان فقط اتاقم پرده نداره كه اونهم در يكی دو روز آينده نصب می‌شه.

۲- پسر بس!

طبق آخرين خبرها نه تنها من و نی‌نی‌ خاله شيدا پسريم بلكه نی‌نی‌ خاله مانا هم پسره!!! حالا ما با كی بايد مثلث عشقی درست كنيم خدا عالمه و بس! اميدوارم مجبور به همجنس‌گرايی و پدروآلمادوار نشيم! شايد به جای مثلث عشقی يه سه تفنگ‌داری چيزی درست كرديم.

۳-باز هم نی‌نی! 

عمو نويد دوست بابا و خاله سمانه هم نی‌نی‌دار شدن. از ايشان خواهشمنديم بچشون دختر باشه.

۴- بی‌خانواده!

مامان‌بزرگ و بابابزرگ رفتن يه مسافرت اجباری ۳ هفته‌ای. بابا هم هی از اين شهر به اون شهر. من با اين سن كمم مجبورم تك و تنها از مامان و خاله آيدامواظبت كنم. يكی نيست بگه به هركسی به اندازه توانش مسئوليت بدين بابا!

۵- بزرگ مرد تاريخ!

من ۳۴ هفته‌ای شدم ! كلی بزرگ شدم و همه حركاتم قابل رؤيت حتی توسط مقام معظم رهبری شده! (خودش نمی‌آد منو ببينه وگرنه من به‌خدا خوب تكون می‌خورم !)

۶- خدافظ!

خب همين ديگه. خدافظ!


آره پيروز شدم!

بالاخره بابام رو بيرون كردم. البته واضح و مبرهنه كه اصلاً از اين موضوع خوشش نيومده و دائم به جون مامانم غر می‌زنه كه ديگه جايی برای خودش نداره . لباساش تو اتاق خواب ولو شده و كتاباش تو كتابخونه جديدی كه برای سالن گرفتن ، ميزتحريرش رو هم عمو احسان برده خونشون و بابا جايی نداره كه بشينه و سيگاری يا پيپی دود كنه و پازلی درست كنه و خطی بكشه و ....

به هر حال اتاق خالی شد و كاغذ ديواری سبز شد و وسايلم رو هم روز سه شنبه برام می‌فرستن! ديگه كم كم فضا داره برای ظهور من آماده می‌شه. 

من همچنان به تحركات شديد خودم ادامه می‌دم. مثلاً جمعه كه خاله آيدا به مناسبت اولين حقوقش خانواده رو دعوت كرده بود رستوران من اونقدر تو دل مامانم كوبوندم كه بيچاره نفهميد چی خورد!! جديداً يه وقتايی حوصلم سر می‌ره و تصميم می‌گيرم بيام بيرون . تا جايی كه می‌تونم خودم رو به شكم مامان فشار می‌دم ولی راهم باز نمی‌شه. مجبور می‌شم دوباره آروم بشينم سر جام و خلاصه كلی ضايع می‌شم ولی من آدمی نيستم كه به اين راحتيها دست از تلاش بر دارم. و هر روز روزی چند بار تلاشم رو می‌كنم.

به اميد ديدار!