مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
 

دگردیسی

من:من boy هستم. بزرگ بشم daddy می شم . خیلی بزرگ بشم mommy می شم!!!

مامان: نه پسرم خیلی بزرگ بشی. مثل بابایی می شی.

من: بابایی مامیه؟!

مامان: نه عزیزم بابایی بابای من و بابایی توهه!

جینگول

هروقت بابا من رو صبح عوض کنه با جینگولم سلام و احوال پرسی می‌کنه. امروز صبح:

بابا: سلام جینگول چطوری خوبی؟ کجایی خبری ازت نیست.

من: سلام من تو پوشک بودم آخه خونم تو پوشکه!!!!

واقعی یا الکی مسئله اینست!

من:مامان آهنگ رقص چاقو رو بخون.

مامان(در حالی که در حال گوش کردن به حرفای جدی باباس)‌: دلی دل دلدلی دلیدلیددیدی

من(‌با خنده): الکی خوندی؟ حالا واعگی بوخون!

دندون

اونیکی قرینه دیروزیه در اومد به سلامتی!

دوست جدید

این دویت جدیدم دنیل (‌همون دانیال خودمون) نی‌نی خاله شری، دوست مامانه! خیلی ملوسه نه؟ البته مامانم همش قربون صدقش می‌ره اگر اینجا بود حتماً‌بهش حسودی می‌کردم!

 

این بار از خودم عکس نداریم! تا بعد.


یه هل هلی اسفند ماهی

 دندون

من یه دندون جدید درآوردم! کی این دندونا تموم می‌شه؟ مثکه مال من هنوز ۳ تاش مونده!

سفر

من با مامانی و بابایی و مامان و یایا رفتم شمال. البته مامان و بابا نمی‌خواستن بریم ولی من اونقدر زار زدم و گفتم بریم شومال که مجبور شدن بیان بریم! تنکس تو مای فادر فقط یه دونه عکس گرفتیم. واقعاً شارژ کردن باتری موبایل این‌قدر سخته؟ ولی کلی ماهی دیدم و ماهی خوردم و شن بازی و سه‌چرخه سواری کردم و .....

مهمونی

صحنه رو تصور کنین خونه ما. مامان بزرگ و بابا بزرگ و خاله و شوهر خاله بابا و پسر خالش با زنش و یه پسر خاله دیگه بابا و دختر خاله بابا و عموهام و خلاصه قبل از من کوچکترین فرد عمو حسام بود. همون موقع بابایی اومد. من در حالی که دویدم طرف در:بابایی بیا ، همه دوستام اومدن. همه هستن!!! 

مال منه مال توهه

جدیداً خیلی نسبت به مالکیت حساس شدم. چند روز پیش مامان داشت قهوه می‌خورد.

مامان: مازیار می‌خوای از این قهوه بخوری.

من: آخه مال من نیست. مال مامانه

مامان: می‌خوای مال تو باشه

من: نه آخه همش مال توهه

بازی آهنگ بازی

صد سال پیش به یه بازی دعوت شدم که الان اجابت می‌کنم:

آهنگهای مورد علاقم:

۱- من برات بیس می‌زنم

۲-انواع آهنگ تولد

۳- دوست دارم خیلی زیاد(البته بابای باربد ازش کهیر می‌زنه!)

۴- عرش کبریایی

۵- زلف

۶- ای ساربان

۷- یه آهنگی که مامانم خودش برام سروده و موسیقی و تنظیم هم از خودشه:

پسرم گله       پسرم آقاس    

 پسرم عسله     پسرم طلاس    

 پسرم نازه     پسرم ماهه 

پسرم تکه      سیب بی‌لکه 

آهنگهایی که ازشون کهیر می‌زنم و بدم میاد:

همه آهنگهایی که مامانم یا بابام بخوان گوش بدن که در لیست بالا موجود نیست.

دوستاییم که دعوت می کنم:

۱- تارا

۲- وندلا

۳- بقیه دخترا!!!!

۴- سامیار

۵- پسر عمه سپهر

۶- هیراد

۷- کسی هست که دعوت نشده باشه هنوز؟ خودش بگه...

اسفند

معلومه که چون اسفنده سر من و مامانم خیلی شلوغه؟