مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار

عناوین مطالب وبلاگ جوجو بيرقدار

شنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٧ :: شنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٧
پستی برای خاله شیدا! :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٧
یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٧
من خیلی بامزه ام! :: دوشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٧
بازم سخنان گهربار! :: شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٧
یکشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٧
یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧
چهارشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٦
یه هل هلی اسفند ماهی :: دوشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٦
سخنان گهر بار من! :: دوشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٦
بهترین عموهای دنیا :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٦
مازیار بیمار :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٦
یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦
مازیار پر چونه... :: چهارشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٦
Fragile Mazyar :: سه‌شنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٦
این پست حرف بد دارد. زیر ۱۶ ساله‌ها نخوانند! :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٦
خاطرات تولد. :: شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٦
بنشین بر لب وبلاگ گذر عمر ببین! :: سه‌شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٦
فعلن عنوان نداره خب! :: شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٦
پست پر عکس جبرانی :: شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٦
مهندس بیرقدار :: جمعه ٢٩ تیر ،۱۳۸٦
شیطنتهای مازیار آغاز می‌شود! :: چهارشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦
مازیار و زبان دوم :: شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦
قصه‌های من و تارا :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
مازیار خوش گذرون! :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
بازم بعد از مدتها! :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
نمی نویسیم ، وقتی می نویسیم آی می نویسیم! :: شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦
مازيار و چارشنبه سوری :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٥
مازيار و دوستان! :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٥
و بالاخره پس از مدتها اين شما و اين مازيار... :: سه‌شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٥
ديدين برگشتم! :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٥
جوجوي مسافر :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
جوجو مجدداً دلتنگ شده. :: شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٥
جوجو پارتي مي‌گيرد :: یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٥
جوجو شمارش مي‌كند! :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٥
جوجو و پيشرفتهاي گفتاري و الكترونيكي :: یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥
جوجو و اطلاعات دبليو سی :: شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥
جوجوي پرچونه :: سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥
بابا بوس :: چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥
جوجو داخل بازي بزرگان شده! :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
جوجو از غم فراغ پدر سخت غمگين است! :: شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥
كلاً ديگه... :: دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥
پس تولدانه :: یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٥
جوجوي بافرهنگ :: دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٥
پيزتا مي‌خوري؟ :: سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥
تولدم شد. :: شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥
پيش تولدانه :: دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥
عصاي دست مادر :: دوشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٥
اطلاعيه افزايش اعضاي بدن! :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥
juju's diary :: یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥
نه نه نه! :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥
يه بوس بده... :: دوشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٥
پياده روي در سواحل درياي خزر :: چهارشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٥
اندي جون ناراحت نشي تورو خدا !‌منظوري نداشتم! :: چهارشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٥
جوجو در حال معاشرتي شدن است! :: شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٥
مكالمات مامان و جوجو :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٥
كچل كچل كلاچه. :: شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٥
ايستايي :: دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥
آخه من با اين مامان ظالم چيكار كنم؟ :: دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥
ويک اِند :: دوشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٥
دس دسي عموش مياد :: دوشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٥
از روزگار رفته حكايت :: یکشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٥
تا ۳ نشه بازي نشه! :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٥
جوجو عجله داره :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥
جوجوي فراموشكار... :: یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٥
بستني آي بستني :: یکشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٥
جوجوی متبحر خودخواب! :: شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٥
juju the devil :: دوشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٥
ثواب روزه شبانگاهی در ماه مبارك جمادی‌الاول! :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٥
peekabooooo :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥
گل همه رنگش خوبه جوجه نشستش خوبه :: یکشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٥
جوجو فوتبال‌دوست می‌شود! :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٥
دندون دندونم كن با دندون دون دونم كن! :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٥
هنوز بی‌دندون با غم دندون :: چهارشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٥
FALLEN :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
و اين منم جوجويی تنها در آستانه نيم‌سالگي... :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
جوجو دريايی :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
جوجه‌ی‌ ريزه‌ميزه :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
آی جوجو كجا كجا !‌با ما مهمونی نيا! :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٥
يه عالمه خاطره‌جات از تعطيلات! :: دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥
بهاريه :: یکشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٥
جوجو غذاخور می‌شود! :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٤
خاله‌های محترم مرمر،سحروشيدا نخوانند. تکراريه! :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٤
از احوالات ما :: شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤
جاده آغوشش و وا کرده برام... :: دوشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٤
آمنه چشم تو جام شراب منه! :: دوشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٤
کادويی برای جوجو... :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
جوجوی با اراده :: سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٤
رقيب مامان! :: یکشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٤
باباجون متشکريم! :: شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٤
هزينه مراسم صرف امور خيريه خواهد شد! :: یکشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٤
چهارشنبه ٧ دی ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ،۱۳۸٤
جوجوی ناموس پرست! :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٤
مرا ببينيد! :: پنجشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٤
ختنه! :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٤
هفت روز در دنيا! :: چهارشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٤
آخرين يادداشت يک جنين در حال تولد! :: چهارشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٤
جوجو و دغدغه محبت :: شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٤
اهم اخبار۲ :: شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٤
اهم اخبار! :: شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٤
آره پيروز شدم! :: یکشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٤
جوجو شاعر شعر نو! :: یکشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٤
جوجو بی‌حال :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٤
مش جوجو :: دوشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٤
خريدهای جديد برای جوجو :: یکشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٤
جوجو حسادت می‌كند. :: شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٤
مامان قلنبه،هی :: دوشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٤
جوجو وولوو :: چهارشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٤
مرگ ۲ :: شنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٤
جوجو بچه مهندس! :: سه‌شنبه ٧ تیر ،۱۳۸٤
جوجو عشق موتسارت! :: دوشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٤
تا آخرين نفس راهت را ادامه خواهم داد ای پدر! :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٤
جوراب آبي :: دوشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٤
جوجو جايزه برده! :: یکشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٤
صدای قلب! :: چهارشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٤
juju VS. fruits :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
جوجو gay می‌شود! :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤
جوجو غرق شده در ماديات :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
كادويی برای مادر! :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
هردم ازين باغ بری می‌رسد! :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
ما رؤيت شديم! :: یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤
جوجو بيرقدار بی‌نام! :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤
جوجه بی‌ادب :: یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤
جوابيه! :: یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤
تعطيلات خود را چگونه گذرانديد؟ :: شنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٤
مرگ :: دوشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٤
قضاوتی قضاوتی قضاوتی :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۳
طبيعی يا سزارين،آبان يا آذر... :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۳
من درد ايجاد می‌كنم،پس هستم :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۳
بودن يا نبودن،مسئله اينست! :: دوشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۳