مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker بودن يا نبودن،مسئله اينست! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
بودن يا نبودن،مسئله اينست!

سلام

من يه موجود نمی‌دونم چه‌قدری هستم! امروزصبح مامانم با سه قطره جيش به وجود من مشكوك شد بعدم بدوبدو رفت آزمايشگاه كه ببينه من واقعاٌ هستم يا نه حالا قراره ساعت ۵ بره جواب بگيره . در ضمن اميدوارم نفهمه من جلوی همه گفنم جيش چون هم من رو دعوا می‌كنه هم بابای بيچارم رو جر می‌ده كه چرا از حالا بچت رو بی‌ادب بار می‌آري بابام از وجود من خوشحاله ولی همش مسخره بازی در می‌آره و می‌خواد حرص مامانم رو در بياره می‌گه اينجوری بچه(يعنی من!) شوخ‌طبع می‌شه. مامانم هم همش به زور آرامشش رو حفظ می‌كنه كه من آسيب نبينم. چه‌قدر اين پدر و مادرهای قرن ۲۱ به ريزه‌كاريهای ما جنين‌ها اهميت می‌دن!!!

مامانم هيجان زده شده كه چه جوری بايد وجود منو به مامان بزرگام و بابا بزرگام بگه!!! يكی نيست بهش بگه حالا برو ببين من هستم بعد به فكر خبر دادنش باش .

اين قالب وبلاگ مثل مال پسر عممه ولی من چون خيلی كوچيكم هنوز وقت نكردم يه قالب جديد پيدا كنم. حالا عيب نداره با مال اون يه جور باشه ديگه ، نه؟

حالا مامانم به زور می‌خواد منو ببره آزمايشگاه ببينه من هستم يا نه. بعداٌ می‌آم بقيش رو می‌گم باشه؟

بای باي