مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker قصه‌های من و تارا - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
قصه‌های من و تارا

تو وبلاگ عکسام برین ببینین جریانات من و تارا از چه قرار بوده!

در ضمن خبر مهم : خاله نقطه داره نی‌نی دار می‌شه ... خاله نقطه جونم مبارکه و اگر برای دوستم وبلاگ زدین خبر بدین.