مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker بنشین بر لب وبلاگ گذر عمر ببین! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
بنشین بر لب وبلاگ گذر عمر ببین!

از اونجایی که تولدم بوده پیشرفتهام رو در این چند سال در زیر به نمایش می‌ذارم. این شما و این مازیار در گذر زمان:

من در ۲ آذز ۱۳۸۴

من ۲ آذز ۱۳۸۵

من در ۲ آذز ۱۳۸۶

 خاطرات تولد و عکساش بمونه برای پست بعدی . از تبریکا هم مرسی.