مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker كادويی برای مادر! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
كادويی برای مادر!

پريروز تولد مامانم بود منم يه كادوی با حال بهش دادم. اگه گفتين چي؟ حالت تهوع !!! آخه طفلك خيلی نگران بود كه حامله شده ولی حالش بهم نمی‌خوره . منم مجبورش كردم كه تمام روز جمعه هرچی قورت می‌داد رو بالا بياره كه خوشحال شه! من خيلی بچه خوب و مهربونيم نه؟ ولی ديگه نخواستم روش زياد شه همون يه روز بسش بود از شنبه دوباره حالش خوب شد.

ديشب مامان و بابا بالاخره به فكر افتادن كه برن يه خورده بگردن و يه خريدايی برای من بكنن. رفتن سهروردی دنبال موكت و كاغذ ديواری . ولی هيچ موكتی كه خوششون بياد پيدا نكردن . همه موكتها بد رنگ بودن . ولی اونجا يه عالمه كاغذ ديواريای خيلی خوشگل بود . قرار شد وقتی فهميدن من دخترم يا پسر برن يكيشو انتخاب كنن.

راستی روز تولد مامانم مامان بزرگم برای من كادوخريد!!!  يه پتوی خوشگل سفيد كه بعضی جاهاش گل‌های كوچولوی رنگی داره با يه سرهمی سرمه‌ای با دوتا جوراب سرمه‌ای . فكر كنم همه فكر می‌كنن من پسرم! بابام هم چند شب پيش مامانم رو از خواب بيدار كرد و گفت : اين بچمون پسره ولی بعداً يه دختر هم بياريم باشه؟ خانم همسايه هم برام يه عروسك نوزاد با لباس آبی خريده. ولی شايسته جون كه همكار مامانمه برام يه عروسك نرم يه دختر با موهای كاموايی خريده.

مامان خيلی كار داره من ديگه می‌‌رم