مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
 
پدر بزرگ تارا فوت کردن. به تارا و خاله مریم و خاله آزاده تسلیت می‌گیم.