مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker یه هل هلی اسفند ماهی - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
یه هل هلی اسفند ماهی

 دندون

من یه دندون جدید درآوردم! کی این دندونا تموم می‌شه؟ مثکه مال من هنوز ۳ تاش مونده!

سفر

من با مامانی و بابایی و مامان و یایا رفتم شمال. البته مامان و بابا نمی‌خواستن بریم ولی من اونقدر زار زدم و گفتم بریم شومال که مجبور شدن بیان بریم! تنکس تو مای فادر فقط یه دونه عکس گرفتیم. واقعاً شارژ کردن باتری موبایل این‌قدر سخته؟ ولی کلی ماهی دیدم و ماهی خوردم و شن بازی و سه‌چرخه سواری کردم و .....

مهمونی

صحنه رو تصور کنین خونه ما. مامان بزرگ و بابا بزرگ و خاله و شوهر خاله بابا و پسر خالش با زنش و یه پسر خاله دیگه بابا و دختر خاله بابا و عموهام و خلاصه قبل از من کوچکترین فرد عمو حسام بود. همون موقع بابایی اومد. من در حالی که دویدم طرف در:بابایی بیا ، همه دوستام اومدن. همه هستن!!! 

مال منه مال توهه

جدیداً خیلی نسبت به مالکیت حساس شدم. چند روز پیش مامان داشت قهوه می‌خورد.

مامان: مازیار می‌خوای از این قهوه بخوری.

من: آخه مال من نیست. مال مامانه

مامان: می‌خوای مال تو باشه

من: نه آخه همش مال توهه

بازی آهنگ بازی

صد سال پیش به یه بازی دعوت شدم که الان اجابت می‌کنم:

آهنگهای مورد علاقم:

۱- من برات بیس می‌زنم

۲-انواع آهنگ تولد

۳- دوست دارم خیلی زیاد(البته بابای باربد ازش کهیر می‌زنه!)

۴- عرش کبریایی

۵- زلف

۶- ای ساربان

۷- یه آهنگی که مامانم خودش برام سروده و موسیقی و تنظیم هم از خودشه:

پسرم گله       پسرم آقاس    

 پسرم عسله     پسرم طلاس    

 پسرم نازه     پسرم ماهه 

پسرم تکه      سیب بی‌لکه 

آهنگهایی که ازشون کهیر می‌زنم و بدم میاد:

همه آهنگهایی که مامانم یا بابام بخوان گوش بدن که در لیست بالا موجود نیست.

دوستاییم که دعوت می کنم:

۱- تارا

۲- وندلا

۳- بقیه دخترا!!!!

۴- سامیار

۵- پسر عمه سپهر

۶- هیراد

۷- کسی هست که دعوت نشده باشه هنوز؟ خودش بگه...

اسفند

معلومه که چون اسفنده سر من و مامانم خیلی شلوغه؟