مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
 

اسلحه شناسی موسیقایی!

ورودی گوهر دشت به سمت خونه خاله سحر یه بیلبورده که روش عکس یه عده سربازه تفنگ به دست هست...

من: مامان این آقا ها چه سازی دارن می زنن؟؟؟!!!

*******

تور تعطیلات تابستانی در فاضلاب

من (خم شده در توالت!) : مامان من رو بنداز این تو سیفون رو بکش ببینم اَه اَه هام کجا رفتن!!!سبز

********

اثرات موسیقی رپ در کودکان زیر سه سال

خواننده: برو که به خون تو تشنم!

من : این آقا تشنشه؟

مامان: آره

من : الان مامانش براش از یخچال آب سرده سرد میاره!!!

 

خواننده: آخه واست چی کم گذاشتم؟ فقط پرادو دو در نداشتم!

من: چی گفت؟ گفت پرادو؟مثل بابایی؟

مامان: آره مامان چون پرادو نداره دختره باهاش دوست نشده.

من: با بابایی دوست بشه . بابایی پرادو داره!!!