مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker صدای قلب! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
صدای قلب!

پريروز بازم رفتيم دكتر. مامان‌بزرگم و بابام برای اولين بار صدای قلب منو شنيدن و كلی خوشحال شدن.مامان بزرگم كه اونقدر ذوق كرده بود كه ۱۰۰۰ بار گفت. بابام هم تعجب كرده بود كه چرا اينقدر قلبم تند می‌زنه. آخه نمی‌دونست ضربان قلب من دوبرابر ضربان قلب خودشه. سه‌شنبه هم قراره دوباره منو ببينن.شايد اون روز گفتم كه پسرم يا دختر.البته اگر شرم و حيای شهرستانيم اجازه بده!

در ضمن يكی از همكارای مامانم تازه بچه‌دار شده دوقلو .يه دختر و يه پسر! خيلی باحاله نه؟

فعلاً خدافظ!