مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو جايزه برده! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
جوجو جايزه برده!

هيچ خبر دارين من از فستيوال فيلم كن جايزه گرفتم. بعله! عمو فرهاد كه فيلمنامه نويسه رفته بود جشنواره كن تو فرانسه برای من جايزه دوتا بلوز خوشگل آورده يه سفيد يه صورتي! (اگر پسر شدم بلوز صورتيمو به اولين داوطلب دختر اعطا می‌كنم!) فقط اومدم همين خبر مهم رو بدم و برم. چون راديو تلويزيون جمهوری اسلامی با من بده و اعلام نكرده كه من جايزه بردم!

خدافظ