مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو عشق موتسارت! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
جوجو عشق موتسارت!

هرچی من به اين مامانم می‌خوام نشون بدم كه ازين جلف بازيا و مبتذل بازيا و خال تور بازيا خوشم نمياد مگه به خرجش ميره. ديروز با هدفون برامن آهنگ تيكه تيكه كردی دل منو ی آرش رو گذاشته اونم صاف بيخ گوشم منم عصبانی شدم رفتم اونور شكمش!!!!. ببينم بالاخره می‌فهمه كه من سطح موشيقيم خيلی بالاتر از اين حرفاس منكه چشمم آب نمی‌خوره.