مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker خريدهای جديد برای جوجو - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
خريدهای جديد برای جوجو

من كلی ديروز جايزه گرفتم .هوررررررررررررا

اول روز جمعه مامان و بابا و خاله آيدا با من رفتيم و كلی كالسكه و كرير(فارسيش می‌شه حمٌال؟) ديديم. هممون هم از يه كالسكه سه چرخه خوشگل خوشمون اومد ولی سر رنگش به توافق نرسيديم! اين بود كه ديشب مامان‌بزرگ و بابابزرگ رو هم برديم و بالاخره هم كالسكه خريديم هم كرير هم يه كاور گرم برای من كه برم توش و سرما نخورم. كريرم آبی كم رنگه و دورش يه پارچه آبی متاليكه .كالسكم از اون پارچه آبی متاليكست.

من تكونام هر روز بيشتر و محكمتر می‌شه و تازه‌گی به صدای مامانم عكس‌العمل نشون می‌دم . گاهی اگر ضربه بزنم و مامانم قربونم نره اونقدر می‌زنم تا مجبور شه قربونم بره ! يا حداقل با دستش يه توجهی بهم بكنه. پريشب هم ديگه اونقدر بهم التماس كرد كه من برای بابام هم دوتا لقد زدم كه حضور منو بفهمه.

اين مامان و بابا اصلاً‌ رعايت حال منو نمی‌كنن. هی منو می‌برن يه جاهای هنری كه به من سخت می‌گذره! اول منو بردن تئاتر بيضايی . دو ساعت تموم مامان سيخ نشسته بود و من اصلاً‌جا برای بازی نداشتم. بعد منو بردم خانه هنرمندان نمايشگاه تصوير سال. اونقدر دود سيگار بود كه من داشتم خفه می‌شدم. باز شانس آوردم طبقه اول رو كه ديدن مامان دلش برای من سوخت و رفتيم بيرون و بابا تنهايی بقيشو ديد. چند شب پيش هم منو بردن سينما فيلم خيلی دور خيلی نزديك و دوباره دو ساعت همون آش و همون كاسه. تازه وقتی من به نشانه اعتراض به وضعيت لهيدگی شروع كردم به لقد زدن مامان ذوق كرد و دست مامان‌بزرگ رو گذاشت رو من كه لقد زدن منو ببينه.اين مامان بزرگ هم كه از ذوقش هی بدتر منو له می‌كرد و من مجبور می‌شدم محكمتر بزنمش!!! آقا ما دلمون نخواد هنری بشيم بايد كيو بينيم؟ خب منو بذارن خونه برای خودم كامران هومن جديد گوش كنم تا اونا بيان. من اونقدر كامران هومن دوست دارم. چند شب پيش كه مامانم گودبای پارتيه دوستش بود من اونقدر با كامران و هومن رقصيدم.

من برای مامانم دو تا كادوی روز مادر خريدم. يكيش رو دادم مامان‌بزرگ داد به مامان كه يه قاب‌عكس بود با عكس يه نی‌نی كه مثل عكس سونوگرافی يه من دستاش رو گذاشته بود جلوی چشمش. يكی هم دادم بابا داد به مامان كه يه تابلوی نقاشيه كه يه باغه پر گل ذنبق . آخه مامانم عاشق گل ذنبقه!

مامانم می‌خواد بره ماكارونی بخوره منم می‌رم! بای بای