مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker اهم اخبار۲ - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
اهم اخبار۲

۱- بياييد همه باهم تيزهوش شويم!

به اطلاع كليه نی‌نی‌ها می‌رساند شهركتاب يه سری CD موتسارت آورده كه شامل ۳ cd می‌شه كه برای تقويت هوش كودكانه وگزيده كارهای موتسارته. پس بعد از اينكه كندر تپون شدين و كتابای تقويت هوش رو تو چشمتون فرو كردن و تخم مرغ امگا۳ دار بهتون رسيدو .... به اين cd ها گوش كنيد. فكر كنم تا چند سال ديگه همه بچه‌ها بايد برن مدرسه تيزهوشان!!!

۳- اينستاليشن!

مامان و بابام بالاخره پارك‌تخت و كالسكه و كرير من رو instal كردن! درضمن يه مشت ستاره چسبوندن به سقف اتاقم كه بعضياش كه سنگينه می‌افته پايين!! 

۴- دختر فاميل!

پنجشنبه خبر رسيد كه يكی از فاميلای بابام ، عمو كمال يه نی‌نی‌ دختر آورده و اسمش رو هم بهار گذاشتن .گويا بالاخره طلسم پسرا شكسته شده. پسرا حواسشون باشه به دختر فاميلمون چپ نگاه نكنن كه با من طرف می‌شن.

۵- آمدنی‌ها... 

نی‌نی خاله شيدا داره چهارشنبه مياد. مامان‌بزرگ و بابابزرگ هم سه‌شنبه ميان. ولی ميان اين آمدن و اون آمدن تفاوت از بيمارستان تا كانادا است! 

۶- جوجو خسته از هنر

باز اين مامان و بابای ما گير دادن كار هنری كنن. بابا كشتين منو . باز اين سينما فرهنگ خوبه فقط ۲ ساعت نبايد تكون بخوری ولی يه تئاتر رفتيم كه خيلی سخت بود گرم و سفت و شلوغ له شدنكی و ... خلاصه اگر بعدش نمی‌رفتيم خونه خاله مرمر و خاله مرمر و خاله سحر قربون صدقه تكون خوردنم نمی‌رفتن خيلی حالم خراب می‌شد.

۷-همين