مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو و دغدغه محبت - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
جوجو و دغدغه محبت

نی‌نی‌ خاله شيدا به دنيا اومد.خيلی هم خوشگله . ولی وقتی مامانم بغلش كرد من نمی‌دونم چرا اينهمه حسوديم شد هی بهش لقد زدم!بعدشم تا مدتها هی كوبيدم تو دك و دنده مامانم تا ياد بگيره به بچه‌های ديگه توجه نكنه.فقط به من توجه كنه...

مامان بزرگ و بابابزرگ از كانادا برگشتن ولی اونيكی مامان‌بزرگ و بابابزرگ رفتن دبي! چقدر اين خانواده ما همش می‌رن خارج و اينا...

مامان‌بزرگ و بابابزرگ از كانادا برام كلی سوغاتی آوردن . يه عالمه لباساي خوشگل و كلی وسايل تخت‌خواب و اسباب‌بازی و كلی دارو كه دور از جونم بخورمشون ! با چند تا پستونك و شيشه‌شير و ... تازه خاله هاييد مامان هم برام يه جا دراز كشی فرستاده با لباس . خاله شری هم برام لباس فرستاده . لطفاً من كه به‌دنيا اومدم هی منو مهمونی دعوت كنين كه وقت كنم اين لباسامو بپوشم. تازه ديروز پرده اتاقم رو بابا نصب كرد.مامان هم با مامان‌بزرگ سرويس خوابم رو چيدن. ديگه اتاقم واقعاً اتاق شده.

ديشب دوتا مهمونی رفتم و كلی مورد توجه قرار گرفتم . اونقدر همه منو دوست داشتن!

مامانم ديگه خيلی كم سر كار مياد . از ۲۲ آبان هم كامل مرخصيه. اگر ديدين وبلاگ دير به دير آپديت ميشه مشكل اينه!!!

فعلاً