مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker آخرين يادداشت يک جنين در حال تولد! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
آخرين يادداشت يک جنين در حال تولد!
من هنوز نيومدم. ولی به نظر مياد نيروهای نامرئی در حال بيرون فرستادن منن! آخه دکترا گفته بودن من بايد ۲۹ آبان بيام . ولی خب با اين کار تمام تلاشهای بابام نقش بر آب می‌شد . منم صبر کردم تا ۱ آذر شد . دوباره بابام دبه کرد که خطرش زياده که شبيه آبانيا بشم منم مجبور شدم بازم صبر کنم. ولی امشب ديگه دل مامان درد می‌کنه و به نظر نمياد ديگه بيشتر از اين بتونه منو تو دلش نگه داره .
تو اين مدت اتفاق مهمی نيافتاده . مامان بيشتر وقتا خونه مامان بزرگه يا با اون ميره پياده روی. ‌ساک بيمارستان بسته شده و آماده گوشه اتاقمه. از همه مهمتر يه کادو مهم گرفتم از عمو احسان که cd پخش می‌کنه!!!
من ديگه برم نصفه شبی !!! دفعه ديگه واقعاْ از تو دنيا می‌نويسم.
فعلاْ