مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجوی ناموس پرست! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
جوجوی ناموس پرست!

بعد از ۷ روز جيغ زنی در هنگام دفع مايعات ديشب حلقه مربوطه با تلاشهای بابام که منو تو آب گرم قر می‌دادوند افتاد که از همين جا کمال تشکر و سپاسم رو از اين پدر فداکار اعلام می‌کنم . بنابراين من در ۲۰ روزگی يک پسر خوش‌اخلاق مثل قبل از ختنه شدم. امروز صبح هم برای اولين بار در طول زندگی ۲۰ روزم با مامان چند ساعتی تنها شديم و کلی حال کرديم. من اصلاً‌ نذاشتم که مامانم يک لحظه تنها باشه و تو بغلش چسبيده بودم . هروقت هم که مامان خواست منو جايی بذاره گفتم به جون شما اگر اجازه بدم ناموسم تو يه اتاق ديگه خونه تنها بمونه!

تو اين ۲۰ روز کلی هم کادو گرفتم . دست من که کوتاهه ولی اگر ديدين پس فردا بابام ۲۰۶ رو با BMW عوض کرد يا مامانم لباس کريستين ديور و ولينتينو پوشيد از قول من ازشون شکايت کنين.

فعلاً بايد استراحت کنم که شب نذارم کسی تو خونه بخوابه. اينه که تا بعد