مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker باباجون متشکريم! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
باباجون متشکريم!

من در همينجا از بابام که ۱-صبحها منو عوض ميکنه ۲-برام رکوييم موتزارت می‌ذاره۳-منو روزی چند بار ماساژ ميده ۴-حواسش هست که اگر روی ملافه‌ام کثيفه منو روش نخوابونه و روی يه چيز ديگه بخوابونه ۵-بعد از حموم لباس تنم می‌کنه ۶-ازم هی عکس می‌گيره و فتوبلاگ درست می‌کنه و .... ....... ..... ... تشکر می‌کنم و معذرت می‌خوام که هنوز خوب نمی‌شناسمش!!!