مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو غذاخور می‌شود! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
جوجو غذاخور می‌شود!

من از روز شنبه شروع كردم به سرلاك خوردن البته چون ۶ ماهم نشده يه چيز آب‌زيپو با غلظت يك سوم عادی  اونم ۴ قاشق می‌ريزن تو حلقم!

از روز دوشنبه مامان رفته سركار ولی قضيه ناموس كه يادتونه؟ من اصلاً خوش ندارم زن جماعت از خونه بياد بيرون چه رسد به اينكه بخواد كارم بكنه و با هزار و يك مرد نامحرم حرف بزنه.خلاصه كه ساعت يازده يازده و نيم كه دوزاريم می‌افته كه اين مامانه در رفته شروع می‌كنم به گريه البته از گشنگی هم هست ولی شيشه شير به هيچ عنوان نمی‌خورم تا مامان مجبور شه برگرده اينه كه اين سه روزه ظهرا مامانم رو به زور می‌كشونم خونه.

ديشب كه چارشنبه سوری بود يه جای باحالی‌ رفتيم!! خونه نويسنده مدرسه موشها ! تازه بابای زی‌زی‌گولو و آقای حكايتی و.... هم بودن . ولی خب من كه برنامه‌هاشون رو نديدم كه دوسشون داشته باشم . اين بود كه بعد از يه مدت خوابيدم!

امشب قراره برم واكسن بزنم .  

خدافظ