مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker بستني آي بستني - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
بستني آي بستني

من روز چهارشنبه و پنجشبه روزي يك بار گفتم بابا .بعد روز جمعه مامانم گفت جيش كردي؟ منم گفتم ديسسسس(‌احتمالاً همون جيش) روز شنبه مامان داشت لباس تنم مي‌كرد . گفت كلٌت گير كرده .گير گير گير. منم گفتم گيييييي! امروز صبح هم به مناسبت روز مادر وقتي بابام كلشو كرده بود زير ملافه كه راحت بخوابه با صداي بلند بهش گفتم بابا!!! آخ اون براي روز پدر بود .... اشتباه شد. برم جبران كنم.....

خب رفتم براي اينكه مامانم ناراحت نشه از سوتي‌اي كه دادم ، براش يه جفت گوشواره خوشگل خريدم!

روز جمعه اولين بستني زندگيم ، بستني خود خودم رو خوردم . البته ۳ قاشق من خوردم و بقيشو مامان و بابا زحمتش رو كشيدن ولي مهم قضيه اين بود كه اونا ۳ تا بستني خريدن. يكي براي مامان، يكي براي بابا، يكي هم براي من !!!! من بستني بسكين رابينز  قهرماني ايتاليام رو گرفتما! خاله‌ها و عموهاي قول داده شده بشتابيد تا جام آفريقا شروع نشده...

 اين شكلكا جديده؟ چه باحال!

فعلاً خدافظ