مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو عجله داره - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
جوجو عجله داره

صبر كن ! الان ميام.

واي بايد زود برم . مامان جلسه داره فقط اومدم بگم پريروز رفتم دكتر. وزن ۸:۵۰۰ و قدم ۷۲ سانت بود . براي اولين بار دكتر از وزنم راضي بود!!!

خب اومدم وايسا!!

مامان و ددر رو حسابي بكار مي‌برم و بابا و آيدا هم گاهي . هروقت دلم بخواد دست مي‌زنم (دسدسي) ولي خيلي به‌ندرت! از بچه‌هاي ۵  يا ۶ ساله خيلي خوشم مياد. عاشق بلوكاي خونه سازي تله تابيزم هستم و هي از ظرفشون در ميارم بعد دوباره ميندازم توي ظرف. هرشب هم يكيشون رو بر اساس رنگ انتخاب مي‌كنم و دائم مي‌جومش!

ديروز مامان برام دو تا كتاب و يه اسباب بازي (از همون تله تابيزا) و يه كيف كوله پشتي خيلي خوشگل قرمز خريد. اين اولين كيف زندگ...........

آيييييييي چرا مي‌كشي خب اومدم.. آخ ول كن اومددددممممم.