مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker تا ۳ نشه بازي نشه! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
تا ۳ نشه بازي نشه!

۱- دندون سوم هم دراومد. بالا سمت راست. 

۲- دوستم رو ديدم . تارا . تازه ۱۲ روزه به دنيا اومده ولي به اندازه ۱۰۰۰ روز خوشگله و ملوس و دوست داشتني. درست ۸ ماه از من كوچولوتره. باباش قول داده براش فوتوبلاگ درست كنه . من فوري لينكش مي‌كنم. كه شما هم ببينينش. اميدوارم مثل فوتوبلاگ شايا نشه!!!

۳- شير مادر كه ديگه نمي‌خورم هيچي، شيشه شير هم به زور مي‌خورم . اصلاً دوست ندارم با من مثل بچه‌ها رفتار بشه . من مَردَم . دوست دارم مثل يه آقا تو ليوان شير بخورم!