مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker اطلاعيه افزايش اعضاي بدن! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
اطلاعيه افزايش اعضاي بدن!

دندون پنجم ، بالا سمت راست، زد بيرون!

هيچ مي‌دونستين من ناف دارم. خودمم نمي‌دونستم ولي دارم!

اوه ، راستي!‌ مو هم دارم !‌ تازه مامان و بابا و بقيه‌ها هم مو دارن. البته بابام مي‌گه عمو علي مو نداره! تازگي نديدمش. بايد ببينم داره يا نه!

از راه رفتن يه كم پشيمون شدم. خب چه كاريه هي آدم مي‌افته همون دست به ميز خوبه.

اين مامان من اونقدر تو كار من دخالت و فضولي مي‌كنه. ديروز نشسته شمرده كه من چند بار دور ميز چرخيدم. خب مگه ۱۷ بار قابلي داره؟ تازه مي‌خواستم بازم بچرخم ولي اومد بغلم كرد نذاشت ركورد بزنم.

ديروز رفتم دكتر ۹:۳۰۰ وزن و ۷۷ سانت قدم بود . از قدم راضيه از وزنم نه. دُكي رو مي‌گم.

يه اتفاق جالب . مامان‌بزرگ برام يه كلاه شالگردن خريده بود كه كوچيك بود. مامان رفت عوضش كنه تنها چيزي كه اندازم بود يه يقه ‌اسكي و ژاكت بود كه عينشو كيان براي سينا كادوي تولد آورده بود. حالا ما يه دست لباس عين هم داريم.

از شهر كتاب كلي كتاب خريدم! خيلي خوشحالم چون همش مامان و بابا برام مي‌خوننشون.

خدافظ