مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو بيرقدار بی‌نام! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
جوجو بيرقدار بی‌نام!

الان من تقريباً اندازه توت‌فرنگی هستم! خيلی بزرگ شدم نه؟

چند شب پيش كه خونه مامان بزرگ و بابا بزرگ بوديم و خاله همی اينا هم بودن تصميم گرفتن شروع كنن برای من اسم انتخاب كنن!‌ قرار شد همه اسمای پيشنهاديشون رو بگن و اگر شرايط لازم رو داشت توی يه ليست بنويسنش بعد كه معلوم شد من پسرم يا دختر يكيش رو انتخاب كنن. شرايطش هم ايناس كه می‌گم: ۱- عربی نباشه ۲- اسم حيوون نباشه(چون مامان با همه حيوانات مشكل داره!!!) ۳- طولانی نباشه ۴- ۳ نفر تأييدش كنن   پس اگر شما دوست عزيز خاله و عموی گرامی پيشنهادی داريد بفرماييد . مامان و بابا از اسامی پيشنهادی شما استقبال می‌كنن.

بوس به همه