بودن يا نبودن،مسئله اينست!

سلام

من يه موجود نمی‌دونم چه‌قدری هستم! امروزصبح مامانم با سه قطره جيش به وجود من مشكوك شد بعدم بدوبدو رفت آزمايشگاه كه ببينه من واقعاٌ هستم يا نه حالا قراره ساعت ۵ بره جواب بگيره . در ضمن اميدوارم نفهمه من جلوی همه گفنم جيش چون هم من رو دعوا می‌كنه هم بابای بيچارم رو جر می‌ده كه چرا از حالا بچت رو بی‌ادب بار می‌آري27.gif بابام از وجود من خوشحاله ولی همش مسخره بازی در می‌آره و می‌خواد حرص مامانم رو در بياره می‌گه اينجوری بچه(يعنی من!) شوخ‌طبع می‌شه. مامانم هم همش به زور آرامشش رو حفظ می‌كنه كه من آسيب نبينم. چه‌قدر اين پدر و مادرهای قرن ۲۱ به ريزه‌كاريهای ما جنين‌ها اهميت می‌دن!!!11.gif

مامانم هيجان زده شده كه چه جوری بايد وجود منو به مامان بزرگام و بابا بزرگام بگه!!! يكی نيست بهش بگه حالا برو ببين من هستم بعد به فكر خبر دادنش باش .

اين قالب وبلاگ مثل مال پسر عممه ولی من چون خيلی كوچيكم هنوز وقت نكردم يه قالب جديد پيدا كنم. حالا عيب نداره با مال اون يه جور باشه ديگه ، نه؟

حالا مامانم به زور می‌خواد منو ببره آزمايشگاه ببينه من هستم يا نه. بعداٌ می‌آم بقيش رو می‌گم باشه؟

بای باي23.gif 

/ 1 نظر / 5 بازدید
hassan nezami

سايت خوبی لطفا به سايت من يه سری بزن بای